Chloride


BC1 CHLORIDE {HR INDICATOR}

BC1 CHLORIDE {HR INDICATOR}

$28.16

BC2 CHLORIDE {HR TITRANT}

BC2 CHLORIDE {HR TITRANT}

$42.24

CC1 CHLORIDE LR INDICATOR

CC1 CHLORIDE LR INDICATOR

$28.16

CC2 CHLORIDE LR TITRANT

CC2 CHLORIDE LR TITRANT

$26.22

CHLORIDE 2 INDICATOR PP

CHLORIDE 2 INDICATOR PP

$52.05

CHLORIDE RGT 2 (LM4505-H)

CHLORIDE RGT 2 (LM4505-H)

$31.68

CHLORIDE STD SOL 50-75mg/L

CHLORIDE STD SOL 50-75mg/L

$134.97

FCL1 REAGENT

FCL1 REAGENT

$61.60

FCL2 REAGENT

FCL2 REAGENT

$65.12