Single Parameter


HARDNESS TOTAL KIT 5-600 mg/L

HARDNESS TOTAL KIT 5-600 mg/L

$246.21

ALKALINITY (P, OH) TEST KIT

ALKALINITY (P, OH) TEST KIT

$136.68

ARSENIC TEST KIT

ARSENIC TEST KIT

$185.65

CHLORIDE DC KIT 20-20,000ppm

CHLORIDE DC KIT 20-20,000ppm

$144.42

DEHA TEST KIT LAMOTTE

DEHA TEST KIT LAMOTTE

$271.59

IRON TEST KIT IR-18 0-5 mg/L

IRON TEST KIT IR-18 0-5 mg/L

$168.73

IRON TEST KIT IR-18B 0-10 mg/L

IRON TEST KIT IR-18B 0-10 mg/L

$152.56

IRON TEST KIT LAMOTTE

IRON TEST KIT LAMOTTE

$211.20

MOLYBDATE TEST KIT

MOLYBDATE TEST KIT

$435.96

NITRITE TEST KIT

NITRITE TEST KIT

$136.59

NITRITE TEST KIT LAMOTTE

NITRITE TEST KIT LAMOTTE

$107.50

ORTHOPHOSPHATE TEST KIT

ORTHOPHOSPHATE TEST KIT

$316.70

PHOSPHONATE TEST KIT

PHOSPHONATE TEST KIT

$158.70

QAC TEST KIT 100- 1000ppm

QAC TEST KIT 100- 1000ppm

$153.60

SILICA TEST KIT SI-5

SILICA TEST KIT SI-5

$305.25

SULPHATE TEST KIT SF-1

SULPHATE TEST KIT SF-1

$217.43

SULPHITE TEST KIT 10-200mg/l

SULPHITE TEST KIT 10-200mg/l

$92.95

SULPHITE TEST KIT 20-150 PPM

SULPHITE TEST KIT 20-150 PPM

$121.46

SULPHITE TEST KIT LAMOTTE

SULPHITE TEST KIT LAMOTTE

$122.29

SULPHITE TEST KIT SU-5

SULPHITE TEST KIT SU-5

$238.62

TANNIN TEST KIT

TANNIN TEST KIT

$147.86

TOTAL HARDNESS TEST KIT

TOTAL HARDNESS TEST KIT

$144.61